Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Leden Vriendenkring vellen een vernietigend oordeel over Alfred en Aldo

22-06-2015

Vanavond vond in het Hatrans Home de ledenraadpleging van de Vriendenkring plaats. In deze speciaal ingelaste raadpleging wilde het bestuur van de Vriendenkring van de leden weten in hoeverre men het eens is met de gevoerde acties en in hoeverre er vervolgacties moeten komen.

Op het laatste moment werd bekend dat Aldo van der Laan het beleid in zake het aanblijven van Alfred Schreuder wilde komen toelichten.

Hoewel de ledenraadpleging een interne Vriendenkring-aangelegenheid is, waren wij als bestuur van mening dat we hem deze gelegenheid niet konden ontzeggen.

Het betoog van Aldo werkte niet in zijn voordeel. Hij bevestigde dat de resultaten het afgelopen seizoen tegenvielen, maar hij benadrukte nogmaals dat hij voldoende perspectief ziet om met deze trainer verder te gaan. Deze zienswijze werd duidelijk niet door de aanwezigen gedeeld. Op de vraag of het aanblijven van Alfred Schreuder niet zuiver een financiële keuze is, antwoordde hij ontkennend.

Op de vraag of de club afhankelijk is van Van der Laan antwoordde hij ook ontkennend. De club kan dus zonder (verdere leningen van) Aldo.

Nadat Aldo van der Laan zijn zienswijze had gegeven, mochten de aanwezigen op drie stellingen hun mening geven:

-1- Ik heb vertrouwen in Alfred Schreuder als hoofdtrainer van FC Twente

        99% oneens/   1% eens  *

-2- Ik heb vertrouwen in Aldo van der Laan als voorzitter van de RvC van FC Twente

        97% oneens/  3% eens  *

-3-  Ik vind dat de Vriendenkring actie moet voeren om -a- de trainer weg te krijgen  en  -b- te streven naar een andere structuur binnen de club

         2% oneens  /  98% eens  *

* uitslagen bij benadering

Uitkomst van deze ledenraadpleging is voor het bestuur van De Vriendenkring een niet mis te verstaan signaal. Als grootste supportersvereniging zal De Vriendenkring verder actie voeren om onze onvrede met de huidige gang van zaken duidelijk te maken.

Eerste concrete actie is dat De Vriendenkring niet zal meewerken aan de Open Dag.

Dit idee werd massaal gesteund. Wij hebben geen zin in het komend seizoen en hebben daarom ook geen zin in de Open Dag. Tijdens de Open Dag zullen wij in ons home de ledenpassen gaan versturen, het Home blijft daarom voor publiek gesloten.

We zullen in contact blijven met andere supportersverenigingen om zoveel mogelijk gezamenlijk onze stem te laten horen. Genoeg is genoeg!

FC Twente blijft van ons, wij laten onze club niet van ons afnemen!


Hatrans
Volgende VK Express:

2023-09-16 20:00:00
RKC - F.C. Twente

UITVERKOCHT!2023-09-16 20:00:00
AUTO COMBI RKC

UITVERKOCHT!
Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter