Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Reactie besturen Vak-P, Vriendenkring en Bagpipe

26-11-2015

Vanmiddag zijn we door FC Twente op de hoogte gesteld van het onafhankelijk onderzoek dat zij gaan laten uitvoeren. De afgelopen maanden is door een selecte afvaardiging van onze verenigingen achter de schermen hard gevochten om diverse zaken boven tafel te krijgen. Deze setting is klein gehouden vanwege de vertrouwelijkheid en omdat diverse gesprekken met alle supportersverenigingen gezamenlijk, vroegtijdig de pers bereikten waardoor wij niet de resultaten haalden die wij in het belang van FC Twente achtten. Na het vertrek van Aldo lijkt het onafhankelijke onderzoek ons een goede, maar tegelijkertijd ook flink noodzakelijke stap die gezet gaat worden om FC Twente niet alleen financieel weer gezond te krijgen, maar om ook weer ‘normaal te gaan doen’ en het vertrouwen te herstellen.
De supportersverenigingen hebben gezamenlijk een vragenlijst opgesteld die aan FC Twente is voorgelegd en die in gesprekken deze maand gedeeltelijk zijn beantwoord. Vanwege het ontbreken van enkele bestuursleden konden niet alle vragen beantwoord worden en deze vragen kunnen inmiddels ook niet meer beantwoord worden. De zaken die hier naar boven zijn gekomen waren reden voor vervolgstappen en vervolggesprekken, die door de ontwikkelingen van afgelopen dinsdag in een stroomversnelling zijn gekomen. Wij gaan geen verdere mededelingen doen over deze vragenlijst om FC Twente en het komende onderzoek niet te schaden. Onze belangrijkste aanbevelingen zijn door de club opgevolgd.

Onze taak kan en moet overgenomen worden door een onafhankelijke deskundige die 100% inzicht krijgt in de volledige boekhouding en alle ondoorzochte bureaulades. Wij zullen blijven monitoren of dit onderzoek zo onafhankelijk en volledig gebeurt als FC Twente nu aangeeft en waar nodig zullen wij onze medewerking verlenen.
Niet alleen moeten alle lijken uit de kast; ook moet er afscheid genomen worden van het verleden en iedereen met bloed aan zijn handen zal verantwoording af moeten leggen.
Er tellen nu geen persoonlijke belangen meer. FC Twente is door een aantal mensen op de rand van de afgrond beland en we zullen keihard moeten werken om Twente voor de dood weg te slepen. Achter de schermen blijven we de kritische vragen stellen die anderen nagelaten hebben te stellen in de afgelopen jaren, en op de tribune moeten we er voor zorgen dat een ander rampscenario ons bespaard blijft. Vanaf komende zaterdag weer vol achter het team en laat de Hel van Enschede niet alleen voor de tegenstander zijn, maar ook voor een ieder die FC Twente de afgelopen jaren op welke manier dan ook kwaad heeft gedaan.


Hatrans
Volgende VK Express:
09-02-2020
VK Express FC Emmen uit
[Meer informatie]

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter