Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Notulen Algemene ledenvergadering 26 november 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Aanwezig bestuur: Lucas Fransen (voorzitter), Stan Westerink (secretaris), Laurens van der Velde, Henk Render en Henk Nieuwenhuis (algemene bestuursleden)

Afwezig bestuur met kennisgeving: Jasper Ponds (penningmeester):

Agenda 1. Opening:

De voorzitter, Lucas Fransen, opent om 19.00 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

Lucas vraagt om een moment van stilte voor de leden of dierbaren van onze leden die ons...
[Lees verder]


Incasso contributie 2020/21

Beste leden,

Normaal gesproken starten we in mei met de incasso van de contributie voor het nieuwe seizoen, zodat we de ledenpassen op tijd kunnen versturen voor aanvang van het nieuwe seizoen. Gelet op de Corona-crisis en de onzekerheid over de start van het het seizoen 2020/21 (al dan niet met publiek), hebben we besloten om de incasso tot nader order uit te...
[Lees verder]


Hatrans

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter